Thay pin laptop Macbook Pro

Thay pin laptop Macbook Pro

1.500.000

  • Giá từ 1.500.000 đ.
  • Thời gian sửa chữa: 2 GIỜ.
  • Thời gian bảo hành: 6 THÁNG.
Thay pin laptop Macbook Pro

1.500.000

Số lượng
Sửa loại thiết bị Macbook Pro
Lỗi thiết bị Chai Pin
Dịch vụ Sửa chữa Mac
Sửa dòng thiết bị Macbook Pro 13 inch, Macbook Pro 15 inch, Macbook Pro 16 inch